Tjenester

Vi tilbyr våre oppdragsgivere et bredt spekter av tjenester.

Arealanalyse, kapasitetsberegning og kostnadsetting

I forbindelse med budsjettering av rehabilitering og nybygg er det viktig å kalkulere med riktige areal og kostnader fra starten. Storkjøkkenutvikling har utviklet et verktøy for arealanalyse, kapasitetsberegning og kostnadsetting.

Planlegging og prosjektering

Vi planlegger og prosjekterer alle typer storkjøkken og har bred kompetanse innen små og store anlegg. Vi lager planløsninger fra skisseprosjekt frem til detaljprosjekt og anbudstegninger. Underlaget inkluderer blant annet målsetting av EL- og VVS anslutninger, vannsikringsløsninger, fallplaner i gulv og målsetting av sluk og gulvbrønner. Vi tenker helhet og langsiktighet når vi planlegger storkjøkken. Vi ønsker robuste løsninger som tåler meny- og trendendinger som vi vet vil komme.

DAK- og tegnetjenester

Vi tegner våre prosjekter i AutoCAD. Vi har lang tegneerfaring med deltagelse i små og store prosjekter og erfaring med strenge rutiner og høye krav til tegningsstruktur.

Innredning- og utstyrsbeskrivelser

Vi har utviklet et databaseverktøy for nøytral beskrivelse av innredning og teknisk utstyr. Vi kan tilby enkle mengdebeskrivelser, tekniske beskrivelser for EL og VVS og anbudsbeskrivelser. Beskrivelsene kan benyttes ved tilbudsinnbydelser og utstyr- og innredningsanskaffelser i privat og offentlig sektor.

Innredning- og utstyrskontrakter

Prinsipielt er det smart å konkurranseutsette en innrednings- og utstyrsleveranse og i offentlig sektor er dette et krav over en viss terskelverdi. Vi bistår våre oppdragsgivere med utarbeidelse av anbudstegninger, anbudsbeskrivelser og kontrakter tilpasset ulike entreprisemodeller. Tilbudsgrunnlaget for alle typer entrepriser utferdiges entydige og lett å evaluere.

Tilstandsrapportering

Når usikkerheten på funksjon, alder og driftskostnadsnivå på utstyr og innredninger melder seg, bistår vi med nøytral tilstandsrapportering.

Utredninger

Mange oppdragsgivere har valgt oss til å evaluere sin virksomhet. Vi lager helhetsutredninger med forslag til strukturelle endringer for offentlige og private virksomheter.

Driftskontrakter

Mange private og offentlige virksomheter ønsker å konkurranseutsette sin kjøkkendrift. Vi har bred erfaring med utarbeidelse av tilbudsdokumenter med kravspesifikasjon, prisskjema og kontaktsvillkår for tilbudsinnbydelse av driftskontrakter. Vi bistår gjerne med evaluering og kontrahering. Vi utarbeider også FM (facility management) kontrakter.